Za dobu 19. roků naší existence jsme realizovali radu zakázek .
Zde uvádíme malý zlomek z řady zakázek na jejihž realizaci jsme se podíleli.